» » განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა

განჯის საავტომობილო ქარხნის მშენებლობა დაიწყო 1986 წელს, ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის ინიციატივით. თუმცა სომხეთის ხელმძღვანელობა უკმაყოფილო შეხვდა სამბჭოთა კავშირის კომუნალური პარტიის ცენტრალური ბიუროს გადაწყვეტილებას. სომხეთის ხელმძღვანელობა ცდილობდა ამ პროექტის განხორციელებას სომხეთის ტერიტორიაზე. და მხოლოდ ჰეიდარ ალიევის ავტორიტეტისა და ურყევი ნების წყალობით, საავტომობილო ქარხნის მშენებლობა დაიწყო აზერბაიჯანში, ქ. განჯაში (მაშინდელი კიროვაბადი).

განჯის საავტომობილო ქარხანაგანჯის საავტომობილო ქარხანაგანჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა
განჯის საავტომობილო ქარხანა