» » სერვისის ცენტრები
სერვისის ცენტრები

სერვისის ცენტრებიგანსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს საწარმოში გამოშვებული ტრაქტორების სასერვისო მომსახურების გაწევის სამუშაოები. იმის გათვალისწინებით, რომ ტრაქტორები, რომლებიც აწყობილია განჯის საავტომობილო ქარხანაში, გამოიყენება „აგროლიზინგ“-ის ხაზით მთელ ქვეყანაში, აზერბაიჯანის 8 რაიონში შექმნილია სპეციალიზებული სერვის ცენტრები, რომლებშიც მოქმედებენ მობილური სარემონტო ბრიგადები. აგრეთვე, ორგანიზებულია სადისპეტჩერო სამსახური „ცხელი ხაზით 055 204 90 90“, რომელიც მოქმედებს დღე-ღამის 24 საათის განმავლობაში.

სადისპეტჩერო სამსახური, მიიღებს რა გაუმართაობის შესახებ შეტყობინებას, 2-3 საათის განმავლობაში აგზავნის მობილურ ბრიგადას გაუმართაობის ადგილზე. შექმნილი კომპიუტერული საინფორმაციო ბაზის დახმარებით, სადაც შეყვანილია ტექნიკური მონაცემები თითოეულ გამოშვებული ტრაქტორის შესახებ, აგრეთვე ტრაქტორისტის მონაცემები, არსებობს ტექნიკის ოპერატიული შეკეთების შესაძლებლობა. ტექმომსახურების ორგანიზებულმა სისტემამ გვიჩვენა თავისი ეფექტურობა და ჩვენ ვაპირებთ გავაფართოვოთ სერვისების ცენტრების ქსელის გაფართოებას ქვეყნის სხვა რაიონებში. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი თანამშრომლებს, რომლებიც მუშაობენ სერვისების ცენტრებში, გააჩნიათ მაღალი პროფესიონალური დონე „ბელარუს“-ის მარკის ტრაქტორების რემონტზე, ტექმომსახურებასა და ექსპლუატაციაზე. ტავის დროზე, ყველა მათგანს შეასწავლეს ბელარუსის სპეციალისტებმა.

სერვისის ცენტრები


თუმცა, უმრავლესობა გამოძახებებისა დაკავშირებულია, ტრაქტორისტების მიერ მართვადი ტექნიკის არასრული ცოდნასთან. ამიტომ სერვის ცენტრების ბაზაზე განჯაში, სუმგაიტში, ნავთჩალაში და იმიშლიში ორგანიზებულია ტრაქტორისტების მომზადების უფასო კურსები, აგრეთვე ახალბედების შესწავლა მობილურ სარემონტო ბრიგადებში სამუშაოდ. ამის გარდა, ჩვენ ვკისრულობთ ორგანიზება მოვუწყოთ სალონების ქსელი ფერმერებისა და ტრაქტორისტების ქსელი „ბელარუს“-ის მარკის ტრაქტორების სათადარიგო ნაწილებით. ერთი უმსხვილესი ცენტრი უახლოეს დღეებშ გაიხსნება სიმგაიტში.

ჩვენ გეგმაში გვქვს ანალოგიური ცენტრები გაიხსნას აზერბაიჯანის სხვა დიდ ქალაქებში.

სერვის ცენტრის ცხელი ხაზი - +994 55 204 90 90