» » "განჯის საავტომობილო ქარხანაში ჩვენ აღვნიშნეთ 10000-ანი ტრაქტორის
"განჯის საავტომობილო ქარხანაში ჩვენ აღვნიშნეთ 10000-ანი ტრაქტორის

 "განჯის საავტომობილო ქარხანაში ჩვენ აღვნიშნეთ 10000-ანი ტრაქტორის "განჯის საავტომობილო ქარხანაში ჩვენ აღვნიშნეთ 10000-ანი ტრაქტორის გამოშვება. ანუ დავრწმუნდით, რომ ინდუსტრიული პარკების საქმიანობა წარმატებული იქნება. ამჟამად, პარკები იქმნება რამდენიმე ქალაქში. აუცილებელია წინადადებების წარდგენა იმის შესახებ, თუ მომავალ წელს რომელ ქალაქებში გავაგრძელებთ ამ პოლიტიკას ", - განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა 2018 წლის პირველ ნახევარში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შედეგებისადმი მიძღვნილ მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე დახურულ გამოსვლაში.