08
окт
2015
SOSİAL İNFRASTRUKTUR
2005-ci ildən bəri Gəncə avtomobil zavodunda prioritet məsələlərdən biri də sosial strukturun yaxşılaşdırılması olub. Tikintisi yarımçıq qalmış müəssisənin sosial obyektləri də eyni vəziyyətdə idi. Son 2 ildə isə sosial infrastrukturun qurulması və yaxşılaşdırılması üzrə xeyli iş görülüb.