» » ქარხნის ისტორია
ქარხნის ისტორია

ქარხნის ისტორია

თუმცა სომხეთის ხელმძღვანელობა უკმაყოფილო შეხვდა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური ბიუროს გადაწყვეტილებას. სომხეთის ხელმძღვანელობა ცდილობდა ამ პროექტის განხორციელებას სომხეთის ტერიტორიაზე. და მხოლოდ ჰეიდარ ალიევის ავტორიტეტისა და ურყევი ნების წყალობით, საავტომობილო ქარხნის მშენებლობა დაიწყო აზერბაიჯანში, ქ. განჯაში (მაშინდელი კიროვაბადი).

1989 წლის ბოლოსთვის უნდა დამთავრებულიყო ქარხნის მშენებლობა. 1990 დასაწყისისთვის კი უნდა დაწყებულიყო 1,5 ტონა სატვირთო ავტომობილების მშენებლობა. პროექტის მიხედვით, ქარხნის მოცულობა უნდა ყოფილიყო წელიწადში 30 000 ავტომობილის წარმოება. თუმცა სამჭოთა კავშირის დაშლის გამო, ქარხნის მშენებლობა შეჩერდა.

ქარხნის ისტორიაყველა სიძნელის მიუხედავად, 2004 წლის დეკემბერშიგანჯის საავტომობილო ქარხანამ დაიწყო მოქმედება და საწარმოში აწყობილი იყო პირველი ავტომობილი. ქარხანაში ორგანიზებული იყო ავტომობილი ВАЗ 11113 «ОКА». შემოსული მაკომპლექტებელების საფუძველზე ქარხნიდან მცირელიტრიანი ავტომობილების წარმოებაზე (ქ. ნაბერეჟნიე-ჩელნი) განჯის საწარმოში ორგანიზებული იყო «ОКА»-ს3 მოდელის ასაწყობი წარმოება. და 24 დეკემბერს კონვეიერიდან გამოვიდა პირველი ავტომობილი. ეს მოვლენა აღინიშნა ქალაქის მასშტაბის დონეზე. განჯის საავტომობილო ქარხნის პირველი პროდუქცია ფართო პუბლიკისთვის წარმოდგენილი იყო პირადად ხანლარ ფატიევის საწარმოს დირექტორის მიერ. ავტომობილების «ОКА» მფლობელები გახდნენ კარაბახისა და დიდი სამამულო ომის ვეტერანები. საერთო რაოდენობით ქარხანაში აწყობილი იყო 314 ავტომობილი «ОКА». მაგრამ 2005 წელს «ОКА»-ს წარმოება შეჩერებულ იქნა წარმოების არაეფექტურობის მიზეზით.

ქარხნის ისტორიაქარხნის ისტორიაქარხნის ისტორია


ამავე წელს საწარმოში ორგანიზებული იყო ავტომობილ «УАЗ»-ის ასაწყობი წარმოება. მაისის თვეში ქარხანამ ხელი მოაწერა ულიანოვის საავტომობილო ქარხანასთან, აგვისტოში კი დაიწყო ავტომობილების აწყობა. «УАЗ»-თან დადებული ხელშეკრულების მიხედვით, ქარხანაში მიმდინარეობდა «УАЗ»-ის 10 მოდელის აწყობა, მათ შორის მოდელების HUNTER და SIMBIR. მაგრამ რუსეთთან თანამშრომლობა მხოლოდ 1 წელი გაგრძელდა. 2006 წლის აგვისტოში განჯის საავტომობილო ქარხანამ მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთის საავტომობილო კომპანიასთან კონტაქტის შეწყვეტის შესახებ. ამისათვის არსებობდა რამდენიმე მიზეზი. ერთის მხრივ, ულიანოვსკის საწარმოს წარმოეშვა პრობლემები, რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ავტომობილების გამოყენებასა და წარმოების შესახებ დებულების შემოტანასთან დაკავშირებით, რომლებიც პასუხობდნენ სტანდარტს ევრო 2. ვინაიდან 14-დან 12 წარმოებული ავტომობილი არ პასუხობდა ამ სტანდარტს, რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე გამოშვება აკრძალულია.მეორეს მხრივ კი, განჯის საავტომობილო ქარხნის მისამართით «УАЗ»-ი რეგულარულად მიაწოდებდა უხარისხო მაკომპლექტებელებს. გარდა მაგისა, არასრული დეტალების შედეგად ქარხნის კონვეიერზე აუწყობელი დარჩა 50 ავტომობილი. საერთო ჯამში, ქარხანაში აწყობილი იყო «УАЗ»-ის მარკის 243 ავტომობილი.

თუმცა, რუსეთთან შეწყვეტილ ხელშეკრულებას არ უმოქმედია ავტომობილების ქარხნის შემდგომ საქმიანობაზე. ამ პერიოდში საწარმო ხელს აწერს თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებებზე ჩინეთის 2 უმსხვილეს კორპორაციასთან Can Qan და Li Fan. 2005 წლის ოქტომბერში განჯაში აეწყო «Can Qan»-ის მარკის ავტომობილების გამოშვება. ქარხანაში ორგანიზებულია საშუალო ტონაჟების ავტომობილების 7 მოდელის აწყობა. ამ მოდელების სახელწოდებაა „განჯა“. 2005 წლის 8 ოქტომბერს ჩატარდა 1 ჩინური ავტომობილის პრეზენტაცია, რომელიც გამოუშვეს განჯის საწარმოში. სწორედ ეს ავტომობილი ფართო პუბლიკისთვის თვით განჯის საავტომობილო ქარხნის დირექტორმა წარმოადგინა.

ქარხნის ისტორია

თანამშრომლობა ჩინელ პარტნიორებთან ახლაც გრძელდება.

ერთი წლის შემდეგ, 2006 წლის ოქტომბერში, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილხამ ალიევის ოფიციალური ვიზიტისას ბელორუსში, 2 სახელმწიფოს მეთაურს შორის მიღწეულ იქნა მოლაპარაკება ეკონომიკური კავშირების შემქნის შესახებ, მათ შორის მინსკის ტრაქტორისა და საავტომობილო ქარხნებსა და განჯის საავტომობილო ქარხანას შორის. ამ მოლაპარაკების საფუძველზე, უკვე ნოემბერში დაიდო ხელშეკრულებები საწარმოებს შორის. 1 თვის განმავლობაში კი, განჯის საწარმოში, ადგილობრივი სპეციალისტების ძალისხმევით, მომზადებულ იქნა ახალი ტექნოლოგიური ხაზი.

2007 წლის 27 მარტს შედგა ქარხანაში „ბელარუს 80.1“ მოდელის ტრაქტორის პირველი გამოშვების პრეზენტაცია. განჯის საავტომობილო ქარხანამ ღსს „აგროლიზინგ“-ისგან მიიღოს სახელმწიფო შეკვეთა 383 სხვადასხვა მოდელის ტრაქტორის გამოშვებაზე.

ამის პარალელურად, ორგანიზებულია МАЗ-ის მარკის სატვირთო ავტომობილების აწყობა. ამისათვის ქარხანაში ეწყობა მე-2 ტექნოლოგიური ხაზი. 2007 წლის 30 აპრილს ქარხნის კონვეიერიდან გამოდის МАЗ-ის მარკის პირველი სატვირთო ავტომობილები სახელწოდებით „განჯა“ და „პეხლევანი“

აღსანიშნავია, რომ ქარხნის სიმძლავრე დღეისათვის შეადგენს 1700-2000 ტრაქტორისა და 950-100 სატვირთო ავტომობილების წარმოებას წელიწადში. ამჟამად საწარმოში იწარმოება ტრაქტორის 6 მოდელის აწყობა: „ბელორუს 80.1“, „ბელორუს 82.1“, „ბელორუს 892“, „ბელორუს 1221“, „ბელორუს 80X“, „ბელორუს 1025“ და МАЗ-ის 6 მოდელი.

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ 2007 წლის 2-4 მაისს, აზერბაიჯანში რესპუბლიკა ბელარუსის პრეზიდენტის ა. ლუშკოვის ვიზიტის ფარგლებში, ბაქოში ჩატარებულ ეროვნულ გამოფენაზე წარმოდგენილი განჯის საწარმოში გამოშვებული ტრაქტორებმა და სატვირთო ავტომობილებმა, მიიპყრეს აზერბაიჯანისა და ბელარუსის სახელმწიფოების მეთაურების განსაკუთრებული ყურადღება.

2007 წლის ოქტომბრიდან საწარმოში აღდგენილია УАЗ-ის ავტომობილების აწყობა. ამ ინიციატივით რუსეთის მხარე გამოვიდა. საწარმოებს შორის მიღწეული შეთანხმებით განჯის ქარხანაში განახლებულია УАЗ-ის აწყობა, რომლებიც პასუხობენ ევრო-2 სტანდარტს. შედგა УАЗ-ის 6 მოდელის 84 ავტომობილის გამოშვება.
ამა წლის უკვე ნოემბერში კი განჯის საავტომობილო ქარხანა აფართოებს თანამშრომლობას ბელარუსის პარტნიორებთან. ხელი მოეწერა კონტრაქტს სპ „დორელექტრომაშ“-თან, რომლის მიხედვითაც საწარმოში აწყობილი „ბელარუს 82 პ“ ტრაქტორის ბაზაზე წარმოებული იქნება ექსკავატორ-მტვირთავი ДЭМ-114 და ბულდოზერის ექსკავატორი ДЭМ-1142.

ქარხნის ისტორია